Fionia Lægerne byder velkommen 

 

 

E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PRAKTISK INFORMATION

AKUT SYGDOM

Åben videokonsultation ved akut sygdom alle hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00 via "Min Læge"-appen.

Akut videokonsultation kan IKKE bruges til lægeerklæringer eller andre ikke akutte ting.

NYHEDER

Vi influenzavaccinerer dagligt fra 1.10. Og frem til 15.1.22
De første 14 dage uden tidsbestilling fra 14-16, hvor der er kaffe og småkager.
Hele dagen den 7/10 fra 7.30 til 18.00 for de der ønsker tidsbestilling.
Resten i forbindelse med en tid i klinikken.
Når de frigives til salg, så vaccinerer vi øvrige danskere. De frigives efter den 25.10.21

Vaccinationer
§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:
1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022.
2) Førtidspensionister.
3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.
a) Personer med kroniske lungesygdomme.
b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).
c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.
5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
6) Gravide i 2. og 3. trimester.
7) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.
😎 Børn på 2-6 år.
9) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

KONSULTATION & TELEFON

ALMINDELIG KONSULTATION

  • Kan aftales dagligt fra kl. 9-13, torsdag fra kl. 9-12 på tlf. 66 12 65 82.
  • Konsultationerne foregår dagligt kl. 8-14.30, torsdag kl. 8-12 samt kl. 15-17 og fredag kl. 8-14.
  • Der afsættes 10 minutter pr. konsultation.
  • Pga. Corona opfordrer vi til, at du anvender mundbind i klinikken.

LÆGERNES TELEFONPASNING

  • Fra kl. 13.00 -16.00 er der en fælles vagtordning i højhuset og nummeret på lægernes telefonpasning oplyses på vores telefonsvarer (tlf. 66 14 14 33). Ved opringning på dette nummer oplyses hvilken læge , der tager sig af akut sygdom indtil lægevagten tager over.
  • I tidsrummet kl. 16.00 - 8.00 kan Lægevagten i Region Syddanmark kontaktes på telefonnummeret 70 11 07 07

RECEPTION

Ankomsten registreres ved at føre sygesikringskortet gennem kortlæseren på skærmen ved indgangen.

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag - Onsdag kl. 8:00 - 16:00

Torsdag kl. 8:00 - 12:00 samt kl. 15:00 - 17:00 

Fredag kl. 8:00 - 16:00.

TELEFONISK

Mandag - Onsdag kl. 8:00 - 13:00  (frokost kl. 11:50 - 12:20)

Torsdag kl. 8:00 - 12:00

Fredag kl. 8:00 - 13:00  (frokost kl. 11:50 - 12:20)

LÆGERNE

LÆGE JAKOB TREBBIEN LORENZEN

Speciallæge i almen medicin (2016)

Uddannet fra Syddansk Universitet i 2008. Praktiserende læge siden 2016.

LÆGE BIRGITTE RIES MØLLER

Speciallæge i almen medicin (2001)

Uddannet fra Aarhus Universitet i 1991
Praktiserende læge siden 2002 

LÆGE ANDREAS HVILA NISSEN

Speciallæge i almen medicin (2014)
 
Uddannet fra Syddansk Universitet i 2005.
Praktiserende læge siden 2014.