E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PRAKTISK INFORMATION

AKUT SYGDOM

 

  • Ved akut opstået sygdom skal du møde op i klinikken uden tidsbestilling kl. 8.00. 
  • Ønsker man at tale med en af lægerne kan dette aftales mellem kl. 8-9. Lægen vil så vidt muligt ringe tilbage i tidrummet kl. 9-10.

CORONAVIRUS

Forholdsregler vedr. akut konsultation. Hvis du har feber, hoste, ondt i halsen eller åndenød og inden for de sidste 14 dage har opholdt dig i Kina, Sydkorea, Japan, Singapore, Hongkong, Iran, Norditalien (Emilia-Romagna, Normandiet, Piemonte, Veneto) eller haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person, bedes du kontakte os telefonisk mhp. visitation. Du SKAL IKKE møde op i klinikken uden forudgående kontakt. 

Vi kan IKKE pode for Coronavirus i klinikken. Vedr. spørgsmål angående Coronaviris kan ringes på Statens Seruminstituts hotline på tlf. 72227459 i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 15.30. Udenfor denne åbningstid kan Lægevagten kontakte telefonisk.

NYHEDER

 

HPV catch-up vaccinationsprogram til drenge:

Der vil blive indført et midlertidigt tilbud om HPV catch-up vaccination af 2 grupper af drenge/mænd.

1. Drenge, som er fyldt 12 år i perioden 01.01.2018-30.06.2019 (født i perioden 2006 - 1. halvdel af 2007)

2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd og som er fyldt 18 år den 01.01.2020 eller senere, men ikke 26 år inden 01.01.2020 (født i perioden 01.01.1994 -        31.12.2003).

Vaccinationsprogrammet træder i kraft den 01.02.2020 og slutter den 31.12.2021.

KONSULTATION & TELEFON

ALMINDELIG KONSULTATION

  • Kan aftales dagligt fra kl. 9-13, torsdag fra kl. 9-12 på tlf. 66 12 65 82.
  • Konsultationerne foregår dagligt kl. 8-14.30, torsdag kl. 8-12 samt kl. 15-17 og fredag kl. 8-14.
  • Der afsættes 10 minutter pr. konsultation.

LÆGERNES TELEFONPASNING

  • Fra kl. 13.00 -16.00 er der en fælles vagtordning i højhuset og nummeret på lægernes telefonpasning oplyses på vores telefonsvarer (tlf. 66 14 14 33). Ved opringning på dette nummer oplyses hvilken læge , der tager sig af akut sygdom indtil lægevagten tager over.
  • I tidsrummet kl. 16.00 - 8.00 kan Lægevagten i Region Syddanmark kontaktes på telefonnummeret 70 11 07 07

RECEPTION

Ankomsten registreres ved at føre sygesikringskortet gennem kortlæseren på skærmen ved indgangen.

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag - Onsdag kl. 8:00 - 16:00

Torsdag kl. 8:00 - 12:00 samt kl. 15:00 - 17:00 

Fredag kl. 8:00 - 16:00.

TELEFONISK

Mandag - Onsdag kl. 8:00 - 13:00  (frokost kl. 11:50 - 12:20)

Torsdag kl. 8:00 - 12:00

Fredag kl. 8:00 - 13:00  (frokost kl. 11:50 - 12:20)

LÆGERNE

LÆGE JAKOB TREBBIEN LORENZEN

Speciallæge i almen medicin (2016)

Uddannet fra Syddansk Universitet i 2008. Praktiserende læge siden 2016.

LÆGE BIRGITTE RIES MØLLER (1962)

Speciallæge i almen medicin (2001)

Uddannet fra Aarhus Universitet i 1991
Praktiserende læge siden 2002 

LÆGE ANDREAS HVILA NISSEN

Speciallæge i almen medicin (2014)
 
Uddannet fra Syddansk Universitet i 2005.
Praktiserende læge siden 2014.